CF4

CF4

Rod End, 2-pc., steel/steel, 1/4" RH, female, load = 3250 lbs.

CF5

CF5

Rod End, 2-pc., steel/steel, 5/16" RH, female, load = 3934 lbs.

CF6

CF6

Rod End, 2-pc., steel/steel, 3/8" RH, female, load = 5100 lbs.

CF7

CF7

Rod End, 2-pc., steel/steel, 7/16" RH, female, load = 6420 lbs.

CF8

CF8

Rod End, 2-pc., steel/steel, 1/2" RH, female, load = 9100 lbs.

CF10

CF10

Rod End, 2-pc., steel/steel, 5/8" RH, female, load = 9800 lbs.

CF12

CF12

Rod End, 2-pc., steel/steel, 3/4" RH, female, load = 14250 lbs.

CM4

CM4

Rod End, 2-pc., steel/steel, 1/4" RH, male, load = 2225 lbs.

CML4

CML4

Rod End, 2-pc., steel/steel, 1/4" LH, male, load = 2225 lbs.

CM5

CM5

Rod End, 2-pc., steel/steel, 5/16" RH, male, load = 3600 lbs.

CML5

CML5

Rod End, 2-pc., steel/steel, 5/16" LH, male, load = 3600 lbs.

CM6

CM6

Rod End, 2-pc., steel/steel, 3/8" RH, male, load = 5100 lbs.

CML6

CML6

Rod End, 2-pc., steel/steel, 3/8" LH, male, load = 5100 lbs.

CM7

CM7

Rod End, 2-pc., steel/steel, 7/16" RH, male, load = 6402 lbs.

CML7

CML7

Rod End, 2-pc., steel/steel, 7/16" LH, male, load = 6402 lbs.

CM8

CM8

Rod End, 2-pc., steel/steel, 1/2" RH, male, load = 8386 lbs.

CML8

CML8

Rod End, 2-pc., steel/steel, 1/2" LH, male, load = 8386 lbs.

CM10

CM10

Rod End, 2-pc., steel/steel, 5/8" RH, male, load = 9813 lbs.

CML10

CML10

Rod End, 2-pc., steel/steel, 5/8" LH, male, load = 9813 lbs.

CM12

CM12

Rod End, 2-pc., steel/steel, 3/4" RH, male, load = 14290 lbs.

CML12

CML12

Rod End, 2-pc., steel/steel, 3/4" LH, male, load = 14290 lbs.